Pengumpulan Maklumat Personal Alumni ...

Semua lepasan Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit... Sila nyatakan perkara-perkara berikut bagi menyenangkan pengumpulan data... Sila emailkan data tersebut kepada quberscout@gmail.com
Nama Penuh: ................................................
Pengajian : ...................................................
Sesi : ..............................................................
Alamat Rumah : ...............................................
Alamat Sekolah : .............................................
Email : .........................................................
URL : ..............................................................
Catatan : .........................................................

Friday, April 16, 2010

A023 : ALUMNI MPKTBR 1996/1999 … MUZANI DAUD @ RONI

  • Nama : Muzaini bin Daud @ Roni
  • Pengajian : KDPM ( Peng Melayu & Pend. Jasmani Kesihatan )
  • Sesi : Ogos 1996 - Jun 1999
  • Alamat Rumah : No. 25, Jalan Semangat 1, Taman Sri Lambak, 86000 Kluang, Johor.
  • Alamat Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6, Taman Sri Lambak, 86000 Kluang, Johor.
  • Email : muzainidaud@yahoo.com

No comments: